Geschiedenis van Shin Bu Ken

In 1977 heeft een aantal leden van een Meppeller budo club aan Evert Baumgarten gevraagd voor hun eigen groep de trainingen in Uffelte te begeleiden. Evert Baumgarten was uit het westen van het land in Meppel gaan wonen. Hij had een ruime ervaring in het KARTATE-DO en in het lesgeven van het KARATE bij Sportscholen in Den Haag en Maassluis.

Evert Baumgarten had zijn KARATE opleiding c.q. vorming gehad van de SHIHANS(grootmeesters) Henri Seriese, John Bluming en Jan Kallenbach.

De trainingen in Uffelte vonden plaats in het ontmoetingscentrum “ de Vlasbarg’n”.

De eerste leden waren o.a de Meppellers Berend Gruppen, Herman Vos, Gert Jan Pol, Bertus Klomp uit Uffelte en de gebroeder de Vries uit Darp. De eerste leden van SHIN-BU-KEN kwamen niet alleen uit Meppel en Uffelte maar ook uit Ruinen, Smilde, Nieuweland,

Dwingelo, Steenwijk, Willemsoord, Zwartsluis en zelfs uit Zwolle. Het waren hoofdzakelijk senioren. Na een aantal jaren ontstond de behoefte om in Meppel Karate lessen te verzorgen en daardoor huurde Evert Baumgarten van de gemeente Meppel een aantal uren in de diverse gymnastieklokalen. Het verzorgen van de lessen op maandag-, woensdag-en vrijdag-avond met daarbij het reizen na het lesgeven in Meppel naar Uffelte om daar de lessen te verzorgen werd een te zware belasting. Hierdoor ging SHIN-BU-KEN zich volledig concentreren op Meppel. Het ledenbestand bestond toen uit een grote groep jeugdleden en een kleinere groep senioren, die het wedstrijd karate prefereerde.

Herman Vos verzorgde de training van de jeugd. Evert Baumgarten gaf de senioren les en had de algehele supervisie. De jeugdleden die de leeftijd van 15 jaar bereikten gingen over naar de senioren groep. Na een lange periode van het huren van gymnastieklokalen ontstond de behoefte naar een vast honk. Het eerste vaste honk was de sportschool van Roelof Zwolle aan de Blankensteinweg. Het tweede honk was de sportschool van Ankie Smit aan de Prins Hendrikskade. De derde honk was Sportcentrum Go-For-It dat later over genomen werd door easyActive Meppel de Paradijsweg, waar met plezier werd getrained. Sinds april 2021 na het overleiden van Evert Baumgarten is de naam SHIN BU KEN overgedragen aan Lesley Snijder. Omtrent de groei en laatste wens van Evert Baumgarten zijn wij sinds 1 oktober 2021 verhuisd naar de gymzaal van CSG Dingstede. Hier verzorgen Lesley Snijder (3e dan KBN) en Marcel Vermaning (2e dan KBN) tot heden de karate lessen.

Sensei Evert Baumgarten 5e dan K.B.N. 1942-2021 †
Sensei Evert Baumgarten 5e dan K.B.N. 1942-2021 †

SHIN BU KEN is nog steeds een bloeiende KARATE club met een zeer grote groep enthousiaste jeugdleden en een groep hard trainende senioren leden. De groep, bestaande uit jongens, meisjes dames en heren, heeft een leeftijdsopbouw van 7 tot 50 jaar.