WAT IS KARATE?
Karate is een vorm van zelfverdediging die in de huidige vorm al meer dan honderd jaar oud is. Om karate goed te kunnen beoefenen is het van belang dat je jezelf niet alleen lichamelijk, maar zeker ook geestelijk ontwikkeld. Daarom wordt tijdens een karatetraining ook veel aandacht besteed aan concentratie en focus. Karate maakt deel uit van het traditionele Japanse Budo. En Budo is een verzamelnaam voor de Japanse Krijgskunsten.

BETEKENIS?
Kara-te betekent in het Japans tegenwoordig zoveel als “Lege Hand”. Er zijn oudere theorieën die staven dat ‘Kara’ een Oud-Japans woord is voor ‘China’. Het karate stamt immers af van oude Chinese vuistmethodes en heeft via Okinawa uiteindelijk Japan bereikt. Vroeger werd het daar dan ook gewoon ‘Te’ genoemd. Karate-Do betekent in principe zoveel als “De Weg van de Lege Hand”. Zoals veel termen in het Japans heeft ook dit een dubbele betekenis.

DE HAND IS LEEG VAN ALLE WAPENS.
Karate is het vechten zonder wapens. Door voortdurende training wordt geleerd jezelf te verdedigen met vooral je handen, voeten, knieën en ellebogen als natuurlijke wapens. Het is de kunst lichaam en geest dusdanig te verenigen dat de aangeleerde bewegingen een tweede natuur vormen. De nadruk ligt op stoot- en trapbewegingen. Karate-do is dan ook echt te interpreteren als “De Weg van de Vuist”.

DE HAND IS LEEG VAN ALLE SLECHTE BEDOELINGEN.
Karate is een martiale bewegingskunst waarin respect en mededogen de basis vormen. Iemand met een zwarte band zal slechts in zeer bijzondere omstandigheden gebruik maken van zijn of haar karatekennis, En tegelijkertijd vindt zo iemand juist in de kleine alledaagse dingen de weg van het karate weer terug. De essentie van karate is niet de nederlaag van de tegenstander of een triomfantelijke overwinning, maar de verbetering van het eigen karakter.

WAAROM KARATE BEOEFENEN?
Karate kan voor mensen van alle leeftijden een gunstige invloed hebben op de eigenwaarde. Voor kinderen is het leuk omdat ze leren stoeien met elkaar en het stimuleert hun motoriek en coördinatie. Voor volwassenen kan het een methode vormen om lichaam en geest meer met elkaar in balans te brengen. Je leert je eigen lichaam en geest beter te begrijpen en hanteren. Het is een bijzondere manier om sportief bezig te zijn. De gemaakte vorderingen kunnen worden getest door examen te doen of door bijvoorbeeld aan wedstrijden deel te nemen.